Lokala regler

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavla vid receptionen.  Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.    

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL

 (om inget annat sägs i den lokala regeln) Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel) 

1. PLIKTOMRÅDEN (REGEL 17) 

De röda pliktområdena till vänster på hål 2 och till vänster på hål 5 som bara är definierade på en sida är oändliga. 

2. SPECIELLA ELLER TVINGANDE LÄTTNADSFÖRFARANDE 

 1. Unga träd identifierade av stödpinne är spelförbudszoner. 
 2. Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör en sådan spelförbudszon eller att en sådan spelförbudszon ger störande inverkan på spelarens stans eller att området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 17.1e(2).
   

3. ONORMALA BANFÖRHÅLLANDEN (REGEL 16) OCH ORGANISKA DELAR AV BANAN 

a) Mark under arbete: 

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete 
 2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som skall behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f. 
 3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden. 
 4. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1 
 5. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet. 
 6. Dräneringar täckta av makadam och grus 

b) Oflyttbara tillverkade föremål: 

 1. Alla avståndsmarkeringar på banan i form av pinnar och plattor som visar avståndet till mitten av green. 
 2. Plattor som markerar tee 40.
   

c) Organiska delar av banan: 

 1. Alla stengärdsgårdar och rösen. Lösa stenar får inte tas bort.
 2. Mur och trappsteg vid green på hål 9. 

4. OUT OF BOUNDS 

a) Yttre gräns för banan 

 1. Elstängsel/Grisstängsel markerar anläggningens yttre gräns och räknas därför som out of bounds markering. För att skydda utrustning och spelare tillämpas obligatorisk fri dropp inom en klubblängd från stängsel till närmaste punkt och därefter en klubblängd till. 
 2. Vid spel på hål 9 räknas vägen till vänster om spelfältet som banans gräns och betraktas därför som out of bounds