Alvesta golfklubbs historia - Några hade en vision

1987 i mars togs första kontakten mellan Olle Nilsson, Gunnar Nordlöf, Janne Bengtsson och Anders Franzén och man började sondera för en golfbana i Alvesta. Den 9 april hölls första klubbmötet på Rådmannen, dit 38 intresserade kom. 27 augusti hölls medlemsmöte på Grönkullaskolan med 168 deltagare. Alvesta Golfklubb bildas och första styrelsen väljs med Olle Nilsson som ordförande och Anders Franzén som sekreterare.

1988 i maj hade 405 personer anmält sitt intresse som medlemmar i klubben.

Lokalisering av golfbana till Björnstorp och Hjärtenholm eller Spåningslanda och Bockaboda utreddes av kommunen och testades av klubben.

1989 den 21 juni presenterar kommunen sin utredning för dessa alternativ.

Samtidigt gjorde Magnus Aaby-Ericsson från Dansjö gård tillsammans med ett privat konsortium en anmälan till byggnadsnämnden om detaljplan med ett alternativ för golfbana och stugby söder om Kronobergshed.

26 juni beslutar golfstyrelsen förorda lokalisering till Kronobergshed.

15 augusti beslutar kommunstyrelsen om förstudie på Kronobergshed. Där kunde under hösten en drivingrange öppna med Macke Hennberg som tränare.

1990 under våren fick golfbanearkitekt Björn Magnusson uppdrag av klubben att arbeta vidare med den banskiss som tidigare tagits fram av det privata konsortiet. I maj kunde styrelsen teckna avtal om markarrende på 49 år. Den 19 juni hölls på Rådmannen extra årsmöte som godkände arrendeavtal med Dansjö gård och kontrakt med Skanska för byggnationen. Efter många turer med kommunen fick klubben bygglov för banan. Den 12 oktober togs första spadtaget för att förverkliga golfbanebygget.

1991 pågick byggnation av golfbana och klubbhus mm. Mycket frivilligarbete utfördes av många medlemmar. Kostnaden bedömdes till 13 Mkr. Kommunen bidrog med 1 Mkr och borgade 3 år för 3 Mkr. Lån på 6 mkr kunde ordnas i Sparbanken. Övrig finansiering kom från medlemsinsatser. Det måste också sägas att både Sparbanken och Skanska var till stort stöd för klubben under och efter byggnationen.

1992 den 19 maj kunde styrelsen för första gången spela en runda på banan.

27 juni invigs golfbanan av Sven Tumba som slog första officiella utslaget, tätt följd av hemmasonen Joe Labero. Invigningsfesten på Kronobergshed blev mycket trevlig med dessa personer som underhållare.