oktober 24, 2023

Rapport från Oldboys årsmöte

Protokoll.

Oldboys årsmöte 11/10 – 23 på Alvesta GK:s restaurang.

Närvarande 32 oldboys.

1) Åke J. hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2) Till ordf. för mötet valdes Åke J. och till sekr. Bosse S.

3) Åke presenterade en dagordning vilken godkändes.

4) Föregående årsmötesprotokoll har varit anslaget i klubbrummet och

godkändes.

 

5) Beslutades omval av nuvarande styrelse för 2024. Ordf. Åke J., Vice

Ordf. Kjell S., Kassör Kent G., Sekr.Bosse S., Ledam. Göran K. och

Arne T.

 

6) Ekonomin.Prognos vinst -23 +700 kr och kassabehållning 31/12

14.798 kr. Största kostnaderna, priser 14.000, höstresa 50kr/person

lunch vid årsmötet 3.200. Då vår kassa är relativt stor diskuterades hur

vi kan använda en del av den på bästa sätt. Styrelsen fick i uppdrag att

komma med förslag.

 

 

7) Seriespel. H70 lag 1 kom näst sist flyttas ner till div 2. H70 lag 2 trea

från slutet och är kvar i serie 2. H 80 kom 2:a i sin serie. 30 spelare har

deltagit. Uttagning till lagen funkar bra och beslutades vara samma för

  1. Beslutades att vi 2024 har 2 H70 lag och 1 H80 lag. Lagledare

H70 Kjell S. och Sven-Erik M. H 80 Lasse L.

 

8) Gubbaklubban. Älmhult vann överlägset, Lagan blev 2:a och Alvesta

3:a,en placering vi inte är nöjda med. Skärpning till nästa år. På mötet i

januari kommer Åke att trycka på om att fler måste delta från Växjö

klubbarna och Lagan. Vårt antal deltagare är bra.

 

9) Onsdagsgolf. Dagens tävling, Scramble, vanns av paret

Bergstrand/Lorentzon på 55 slag. 23 tävlingar snitt på 43 st. deltagare.

Mest deltagare någonsin. Förslag att ha fler tävlingsformer framfördes.

Styrelsen återkommer med förslag. Så länge sommargreenerna är

öppna spelar vi som vanligt.

Starten till våren är den 8 maj med Olle Nilssons minne, dubbel

startavgift 40 kr där 20 kr ska gå till bensinpengar till tävlingsledarna.

Order of Merit vanns i A-klassen av B-.Å Åkesson och B-klassen av

Lars Eriksson. Gunder K. och Stig L. deltog i alla 18 tävlingarna.

Klubbmästare blev i H70 S-E Mattisson och i H80 Kenneth Quick.

Prisutdelning på Klubbens höstmöte.

 

 

 

 

10) Höstresan gick till Karlshamns GK. Allt funkade mycket bra. Vinnare

Paul Martinsson. Bengt-Åke Å., Lars-Erik Z. och Peter V. är nästa års

. reseledare. Förslag att spela 2 dagar med övernattning .Reseledarna

tar fram en enkät för att kolla intresset.Årets reseledare avtackades

med en kraftig applåd.

 

11) Info. av klubbchefen Klas E. Vi omsätter c:a 7 miljoner och vinsten

beräknas till 500 – 700.000 kr. Rangen ger c:a 250.000kr. Greenfee

c:a 1,2 miljoner. Vi har nu 875 medlemmar. Årsavgift -24 5.900 kr.

1 banarbetare ska anställas nästa år. Investering -24 300.000 kr.

Ombyggnad av uterum och vid entren till receptionen, De gamla

omklädningsrummen ska rivas i höst i egen regi. Oldboys kan hjälpa till.

Nya bolltvättar till nästa år.Bygga toaletter på banan kostsam

investering som kan bli av -25. Satsar mycket på banan som har fått

mycket bra betyg av medlemmar och gästspelare. Studion öppnar v42.

Problem med skadegörelse på anläggningen. Klubbstyrelsen jobbar

hårt för att komma till rätta med det. Han tackade oldboys för ett mycket

bra och värdefullt arbete för klubben.

 

12) Greenkeeper Johan fick förhinder och kunde inte komma.

 

13) Oldboys hjälp till klubben. Bollplockning på ranchen funkar bra. Om

någon grupp har problem med bemanningen finns ersättare. Byte till

vinterbollar kommer att ske snart. Röjnings gruppen funkar bra och gör

ett mycket fint jobb. Vi kan också hjälpa till vid rivning av baracken.

 

14) Gunder K. gjorde sig till tolk för oldboys och tackade alla de som gör

ett frivilligt och viktigt jobb för klubben. De tackades med en kraftig

applåd.

!5) Ordf. Åke tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Ordförande. Vid pennan

———————- ———————–

Åke Johansson Bosse Steen.